rosa-amoros-insula

Il·lustarció per la revista Insula, número: 831
Març 2016